Psykiatri Södra Stockholm Affektiv- och ångestmottagning Rosenlund - Psychiatric hospital in Stockholm, SwedenOpen on Google Maps

Our Ranking

Address

Tideliusgatan 26, 118 69 Stockholm, Sweden

Website

https://www.psykiatrisodrastockholm.se

Contact

+46 8 123 400 00

Rating on Google Maps

2.90 (24 reviews)


Reviews

Frequently mentioned in reviews: care (6) doctor (6) Translated (7) Google (7) Original (7) inte (8)

 • 5Goran B. 3 years ago
  Fantastic

 • 3Ingrid F. 3 years ago
  (Translated by Google) Some good, but also shortcomings. It has become more difficult and complicated to contact psychiatry. Renewing recipes is very difficult on the phone. The gear is quickly full. If you call on the secretary's phone, you will hear, "but, why are you calling here?" ...?!? On the other hand, the gold star for the therapists and talk time rhythms who are able to keep working. (Original) En del bra, men även brister. Det har blivit svårare och krångligare att kontakta psykiatrin. Att förnya recept är mycket svårgjort på telefon. Växeln blir snabbt full. Ringer man på sekreterartelefonen får man höra, "men, varför ringer du hit?" ... ?!? Däremot guldstjärna till de behandlare och samtalstid takter som orkar jobba kvar.

 • 1Ulrika W. 7 months ago
  (Translated by Google) Expect that despite a referral and choice of care, you can be found here. Deviations are made by referring psychiatrists and the Patient Board is made aware that freedom of choice of care is a joke. By the way, I've had enough of psychiatrists who only have antidepressant medications and inadequate therapies for CPTSD. Too many people in care sit on tall horses and do not keep up with what the patients need. (Original) Räkna med att trots remiss och vårdval kan du ratas här. Avvikelse är gjord av remitterande psykiatriker och Patientnämnden uppmärksammad på att vårdvalsfrihet är ett skämt. För övrigt har jag fått nog av psykiatriker som bara har symtomhämmande mediciner och otillräckliga terapier för CPTSD. Alltför många i vården sitter på höga hästar och hänger inte med vad patienterna behöver.

 • 1Sebastian T. 1 year ago
  (Translated by Google) Felt more and more anxiety and lower self-esteem almost every time I was there. The doctor & psychologist got angry at me because I was a little late a few times (barely able but with enormous willpower to get me out of bed due to suicidal depression and lived out in the country two hours away by public transport) and roared that while I was away they could have cured four patients. The psychologist did not show up at two meetings. A month later, I find out that he is on paternity leave without being notified at all. The coordinator pointed out that the whole department is dysfunctional and that they do not have enough resources. My doctor disappeared after I sent in a comment, and got a new doctor who all of a sudden was very anxious to help me. The chief physician told me last year that they have more than 50 patients per doctor / psychologist and receive several new ones every week. That the system is profit-driven and therefore many end up between the seats. Very difficult to reach them. You have to call the reception and if you are lucky it is not 'too many who call', then maybe you have the opportunity to leave a message to be called by a doctor, which can happen anywhere between two days and two weeks or not at all. Now I'm stuck there because my doctor wants / can not send me on. There is much more I could say about the anxiety clinic but can only strongly recommend not to set foot here. The whole reception screams anxiety. So if you want to get more anxiety I can highly recommend! ;) There are probably better alternatives out there for those with mental challenges. Incomparably incomprehensible treatment. Wishes better times for Stockholm's psychiatry and compassionate and holistic treatment and treatment. (Original) Känt mer och mer ångest och sämre självkänsla nästan varje gång jag varit där. Läkaren & psykologen blev arga på mig för att jag var något försenad några gånger (orkade knappt men med enorm viljestyrka ta mig ur sängen sån pga suicidal depression och bodde ute på landet två timmar bort med kollektivtrafik) och röt att medan jag varit borta kunde de ha botat fyra patienter. Psykologen dök Inte upp på två möten. En månad senare får jag reda på att han är pappaledig utan att jag fått besked om det överhuvudtaget. Koordinatorn påpekade att hela avdelningen är dysfunktionell och att de inte har tillräckligt med resurser. Min läkare försvann efter jag skickat in en synpunkt, och fick en ny läkare som helt plötsligt var väldigt angelägen om att hjälpa mig. Chefsläkaren berättade för mig förra året att de har mer än 50 patienter per läkare/psykolog och får flera nya varje vecka. Att systemet är vinstdrivet och därför hamnar många mellan stolarna. Jättesvårt att nå dom. Man måste ringa receptionen och om man har tur är det inte ’för många som ringer’, då kanske man har möjlighet att lämna ett meddelande att bli uppringd av läkare, vilket kan ske allt mellan två dagar och två veckor eller inte alls. Nu är jag fast där för min läkare vill/kan inte skicka mig vidare. Det är mycket mer jag skulle kunna säga om ångestmottagningen men kan bara starkt rekommendera att inte sätta foten här. Hela mottagningen skriker ångest. Så om du vill få mer ångest så kan jag rekommendera starkt! ;) Finns antagligen bättre alternativ där ute för dom med psykiska utmaningar. Makalöst oförstående bemötande. Önskar bättre tider för Stockholms psykiatri och medmänsklig och holistisk behandling och bemötande.

 • 1Peter D. 2 years ago
  (Translated by Google) Was there, unfortunately, from 2010 to 2014. Got a medical injury thanks to the boss giving orders to deploy a "hit man" who had "great experience". Before, I had been crushed by unsympathetic people who either had the wrong idea about everything or were completely ignorant. I have never seen the husband of degrading treatment. (Original) Var där, tyvärr, från 2010 till 2014. Fick en vårdskada tack vare att chefen gav order om att sätta in en "hit man" som hade "stor erfarenhet". Innan hade jag smulats sönder av oempatiska personer som antingen hade fel uppfattning om allt eller var helt okunniga. Maken till nedbrytande behandling har jag aldrig varit med om.

 • 1Diana P. 2 years ago
  (Translated by Google) So bad in every way. Unfortunately I have had the misfortune to have and do with these for a couple of years. You wouldn't even believe me if I told you how they treated me! Can't even understand how the place can stay! (Original) SÅ dåligt på alla sätt. Har tyvärr haft oturen att ha och göra med dessa under ett par år. Ni skulle inte ens tro mig om jag berättade hur dom behandlat mig! Kan inte ens förstå hur stället kan få vara kvar!

 • 1Patrik G. 3 years ago
  (Translated by Google) Visited a friend there .. Unpleasant staff poorly treated and chaos about who would do or done what .. Type would double check one and the other .. No care just punish those filed with worry and stress in a chaotic environment .. (Original) Besökte en vän där.. Otrevlig personal dåligt bemötande och kaos om vem som skulle göra eller gjort vad.. Typ skulle dubbel kolla det ena och det andra.. Ingen vård bara straffa dom inlagda med oro och stress i en kaotisk miljö..

 • 1M Engström Marie E. 3 years ago
  (Translated by Google) I used to be on Andreashus before psychiatry was done. It was a top care. This is a bottom care. My life has been completely destroyed after the change. (Original) Jag var förut på Andreashuset innan psykiatrin gjordes om. Det var en toppenvård. Det här är en bottenvård. Mitt liv har helt kastats omkull efter förändringen.Most Reviewed places nearby

 1. 4.80 Aqua Dental - Tandläkare Stockholm   (911 reviews)
 2. 4.90 ShapeBy Sweden AB - Fillers, injektioner & medicinsk hudvård   (622 reviews)
 3. 3.20 Södersjukhuset   (470 reviews)
 4. 3.50 Capio Saint Göran's Hospital   (382 reviews)
 5. 4.90 DOCTOR_K   (296 reviews)
 6. 4.20 Stockholm University   (294 reviews)
 7. 3.60 City Dental   (292 reviews)
 8. 3.50 Rosenlund Medical Center   (254 reviews)
 9. 4.40 AniCura Gärdets Animal Clinic   (179 reviews)
 10. 3.70 Sophiahemmet AB   (165 reviews)
 11. 4.40 Eliva Clinic - IVF Stockholm   (155 reviews)
 12. 4.40 Folktandvården Vasastan   (143 reviews)
 13. 4.60 Nordic Hair Clinic Stockholm   (129 reviews)
 14. 1.90 Doktor24   (119 reviews)
 15. 4.40 Adolf Fredriks Fysiocenter AB   (115 reviews)
Last updated: 2022-04-24